علم روانشناسی شناختی به مطالعه مؤلفه‌های مختلف شناخت می‌پردازد. این مطالعه موجب پدید آمدن یک حوزه میان رشته ای به نام علوم شناختی شده که شامل 6 رشته زبان‌شناسی، علوم اعصاب، هوش مصنوعی، انسان‌شناسی و فلسفه ذهن می شود. حال تلفیق این مولفه‌ها ذیل یک عنوان، علوم شناختی را به یک علم مجزا تبدیل کرده و به طور مفصل راجع به انقلاب شناختی و فلسفه ذهن بحث می‌کند. به همین منظور لزوم تالیف کتابی که به طور اختصاصی به بررسی علم شناختی بپردازد بسیاری ضروری بوده است. کتاب درباره علم شناختی امبرکبیر اثر جواد حاتمی به هدف رمزگشایی و تشریح مباحث علم شناختی و موارد ذکر شده تدوین گشته تا دانشجویان محترم بتوانند در کنار منابع اصلی با روش‌های جدید و علمی آشناتر شوند.

معرفی کتاب درباره علم شناختی دکتر جواد حاتمی

کتاب علم شناختی امیرکبیر به تفضیل درباره نحوه شکل‌گیری انقلاب شناختی بحث کرده و با بررسی شاخه‌های مختلف علوم شناختی به تشریح رویکردهای رایج در این حوزه می‌پردازد. مخاطبان با خواندن این کتاب درک جامعی از ارتباط ذهن و شناخت در انسان و سایر اجزای هوشمند به دست خواهند آورد.

آشنایی با سرفصل‌های کتاب درباره علم شناختی جواد حاتمی انتشارات امیرکبیر

  • داستان یک تولد ، علوم شناختی چگونه شکل گرفت
  • علوم شناختی  و مسئله ذهن
  • علوم شناختی در میانه راه
  • رویکردهای جدید در علوم شناختی
  • علم شناختی و آینده یک مفهوم