کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی بهداشت محیط شامل:

  • نمونه سوالات تخصصی بهداشت محیط با پاسخ های تشریحی
  • نمونه سوالات عمومی بهداشت محیط با پاسخ تشریحی (دروس زبان و ادبیات فارسی – معارف اسلامی و احکام – زبان انگلیسی عمومی)