مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از نشر جامعه نگر اثر دکتر سینا دوبرادران

کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط, شامل سوالات آزمون های از سال 1379 تا 1398 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط می باشد.منابع استفاده شده در تالیف این اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. و شامل مجموعه نکات کلیدی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری است.