مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از نشر جامعه نگر اثر دکتر سینا دوبرادران

کتاب مجموعه سوالات ارشد بهداشت محیط, شامل سوالات آزمون های از سال 1379 تا 1399 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط می‌باشد. منابع استفاده شده در تألیف این کتاب، همان منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و همچنین شامل مجموعه نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری است.