کتاب مجموعه سوالات ارشد طراحی شهری + متمم شامل سوالات و پاسخهای تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی مجموعه طراحی شهری کنکورهای 84 تا 93 می باشد (کتاب تست ارشد طراحی شهری)

از آنجایی که پاسخ سوالات این کتاب به صورت تشریحی آورده شده است، لذا این کتاب مجموعه‌ای است که می‌تواند در فرصت کوتاه به دانشجو مطالب درسی این رشته را تا حدودی آموزش داده و وسیله‌ای است تا دانشجو بتواند مروری بر آموخته‌های قبلی خود داشته باشد.

کتاب مجموعه سوالات آزمون های طراحی شهری + متمم حاصل تجربه سالها تدریس و تألیف در حوزه کارشناسی ارشد توسط مؤلفین می باشد و به لحاظ روش حل و انتخاب گزینه صحیح منحصر به فرد می باشد.