کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد ماهان به دو بخش مهم  لغات و گرامر تقسیم شده است، در ابتدا خواننده با درسنامه‌ی لغات کلیدی و منتخب که از کتب مهم زبان عمومی ارشد جمع آوری شده است، آشنا خواهد شد. سپس مولف تست‌های طبقه بندی شده‌ی واژگان و لغات آزمون‌های ارشد سال‌های گذشته را بر اساس آخرین تغییرات سرفصل‌های درسی ارائه خواهد داد.

داوطلبان کنکور ارشد و دکتری که تسلط کمتری بر گرامر زبان عمومی دارند با مطالعه‌ی درسنامه‌های کامل و دسته بندی شده‌ی این کتاب در زمینه‌ی گرامر، می‌توانند تسلط کاملی بر این درس پیدا کرده و سپس به مطالعه‌ی نمونه سوالات گرامر زبان عمومی آزمون‌های ادوار گذشته به همراه پاسخ تشریحی که در انتهای کتاب آمده است بپردازند. دسته بندی مباحث درسی و تست‌های این کتاب روش خوبی برای جلوگیری از آشفتگی ذهن خوانندگان است.

سرفصل های کتاب زبان عمومی ارشد ماهان

 • منتخب لغات منبع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری
 • تست های تالیفی مربوط به منابع مذکور با پاسخنامه تشریحی
 • افعال دو کلمه ای و اصطلاحات فعلی
 • تست های واژگان کنکور طبقه بندی شده به همراه پاسخ
 • گرامر
 • زمان ها
 • مجهولات
 • توالی افعال
 • جملات شرطی
 • جملات سببی
 • ضمایر موصولی
 • ساختار های موازی
 • معکوس کردن و افعال بی قاعده
 • حروف اضافه
 • تست های گرامر کنکور به صورت طبقه بندی شده به همراه پاسخ تشریحی