کتاب زبان تخصصی علوم تربیتی مدرسان شریف به صورت کاملا تخصصی در 7 فصل فلسفه آموزش، روانشناسی تربیتی، یادگیری خردسالان و بزرگسالان، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی و نهایتا درک مطلب ارائه شده است که در پایان هر فصل، واژگان و مثال‌های مربوطه جهت تثبیت مطالب بیان شده قرار داده شده است.

پایان هر فصل شامل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد به‌صورت طبقه‌بندی شده است.

انتهای کتاب شامل سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری با پاسخ کاملا تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی و 3 مرحله آزمون خودسنجیجهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.