مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری تألیف هادی رنجبران از نشر انتشارات اثبات

  • شرح بسیار جامع و کامل ریاضیات رشته های مدیریت و حسابداری
  • ارائه مثالها و تمرین های میکرو طبقه بندی شده و بسیار متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل
  • حل و تشریح بیش از 1200 مثال متنوع به صورت طبقه بندی شده
  • حل تشریحی تست های آزمون های کارشناسی ارشد دوره های قبل