کتاب روش تحقیق مدرسان شریف به تألیف حسین صنعتی شامل مطالب مهم مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات درس روش تحقیق رشته‌های علوم اجتماعی، پژوهش علوم اجتماعی و مطالعات زنان و همچنین درس کاربرد آمار و روش تحقیق رشته علوم ارتباطات اجتماعی جهت آمادگی برای آزمون سراسری و آزاد کارشناسی ارشد می باشد.

در این کتاب با تحلیل سؤالات کنکورهای آزاد و سراسری سالیان گذشته، ابتدا منابع اصلی طرح سؤالات را شناسایی شده و سپس مطالب مهم مربوط به این کتاب‌ها بهمراه مثال‌ها و سؤال‌هایی که از مطالب همان فصل طرح شده در قالب فصولی منظم و منسجم ارائه شده است.

  • در انتهای هر فصل سؤالات کنکوری مربوط به آن فصل از آزمونهای ارشد دوره های اخیر مربوط به رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی، مجموعه علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی، مطالعات زنان همراه با پاسخ تشریحی درج شده‌ است.
  • در انتهای هر فصل سؤالات تألیفی طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی به صورت یک آزمون خودآزمایی تنظیم شده است.
  • در انتهای کتاب، 3 مرحله آزمون خودسنجی برای سنجش دانشجویان آورده شده است.