کتاب روانشناسی سالمندی انتشارات جامعه نگر بخش کوچکی از اصول مراقبتی، درمانی و سلامت روان در دوران سالمندی را در بردارد که با هدف آشنایی گروه های مراقبتی درمانی پزشکی با این اصول تالیف شده است. این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان گروه های سالمندی و داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد رشته ی سلامت و سالمندی و آزمون دکترای سالمند شناسی و دستیاری طب سالمندی می باشد. از مشخصه های دیگر این کتاب:

  • رویکرد جامع به مباحث مربوط به روانشناسی سالمندی به همراه معرفی ابزارهای مربوطه
  • بهره گیری از منابع معتبر و آخرین مطالعات در تالیف کتاب حاضر به همراه لیست منابع فارس و انگلیسی در پایان هر فصل
  • مرور تفصیلی بر نظریات روانشناسی،روش های نوین درمانی و مراقبتی در اختلالات روانی و روانی عضوی سالمندی