کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران (2019), رفرنس بسیار مهمی برای پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان می باشد و جدیدترین داروهای تایید شده توسط FDA را معرفی می کند و تجویز صحیح و مراقبتهای پرستاری مرتبط با آن را به صورت گسترده شرح می دهد. در ویراست جدید این کتاب 29 دارویی که توسط FDA تایید شده است، به همراه صدها بروزرسانی اطلاعات داروئی و بیش از 270 بروزسانی هشدارهای دارویی اضافه شده است.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران (2019) ترجمه دکتر علی اسدالهی امین، نسرین نوری، مرجان رسولی، تینا علی نیا، دکتر شبنم محمدی و دکتر زهره سادات تدینی انتشارات اندیشه رفیع