مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری_دیویدسون (2017) ترجمه دکتر علی ملکی، دکتر احمد فاطمی و دکتر ناهید نصیری از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری_دیویدسون (2017), ترجمه فصول خون‌شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری – دیویدسون2017 می‌باشد و از سوی وزارت بهداشت به عنوان رفرنس معرفی شده است. این کتاب دانش خون شناسی را با توجه به جنبه‌های مختلف ژنتیک، بیوشیمی، ایمو نولوژی و به خصوص تکنیک‌های تشخیصی هماتولوژی بیان می کند.