• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  • ارائه نکات مهم و کلیدی هر درس
  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد با حل کاملا تشریحی و حل هوشمندانه
  • سوالات آزمون های دوره های قبل با پاسخ تشریحی و مفهومی
  • منبعی بسیار مناسب برای جمع بندی نهایی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک