کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی انتشارات جامعه نگر منبعی کامل و جامع بر اساس سرفصل آموزشی درس اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی است و طبق سر فصل درس مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی تدوین شده است. همچنین کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری به بیان شیوه‌ها، روش‌ها و راهنمایی سریع به منظور آشنایی بیشتر با اصول مدیریت پرستاری و مامایی می پردازد .

این کتاب شامل تعاریف ذیل نیز می‌باشد:

 • مبانی
 • اصول روانشناسی
 • مقررات
 • استانداردها
 • قانون
 • اخلاق
 • آموزش
 • کارکنان
 • علم آمار
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • طراحی سیستم اطلاعاتی
 • مدیریت اسلامی
 • مدیریت بحرا