در درس حقوق مدنی 6 طبق برنامه، عقود معین شامل بیع، معاوضه، اجاره،جعاله، قرض و صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب این کتاب به اختصار به شرح زیر است:

 • بیع
 • معاوضه
 • اجازه
 • جعاله
 • قرض
 • عقد صلح

قانون موجر و مستأجر مصوب 1356

 • کلیات
 • میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
 • در تنظیم اجاره نامه
 • موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
 • حق کسب یا پیشه یا تجارت
 • تعمیرات

قانون موجر و مستأجر مصوب 1362

 • کلیات
 • اجاره بها
 • در اجاره نامه
 • موارد فسخ
 • تعمیرات

قانون موجر و مستأجر مصوب 1376

 • روابط موجر و مستأجر
 • سرقفلی

آیین نامه اجرائی قانون موجر و مستأجر مصوب 1376