مشخصات، قیمت و خرید دوره سه جلدی کتاب های حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی

شامل کتاب های جزای عمومی 1 و 2 و 3 اثر دکتر محمد علی اردبیلی از نشر میزان (آخرین چاپهای موجود)