این مجموعه شامل پنج جلد حقوق تجارت اثر دکتر ربیعا اسکینی می باشد که بعنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت 1 تا 5 می باشند و شامل کتاب های زیر است:

1. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجارى)
2. حقوق تجارت (شرکتهای تجاری جلد اول)
3. حقوق تجارت (شرکت های تجاری جلد دوم)
4. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)
5. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)

مشخصات، قیمت و خرید حقوق تجارت 5 جلدی اسکینی

کاربر گرامی، در صورتیکه قصد خرید فقط بعضی از جلدهای این مجموعه را دارید؛ در بخش پایین همین صفحه هر کدام از این کتابها به صورت جداگانه نیز موجود و قابل تهیه می باشند.