مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق بین الملل خصوصی اثر محمد نصیری از نشر آگه

کتاب حقوق بین الملل خصوصی محمد نصیری, براساس سرفصل های تعیین شده توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی است و شامل کلیات حقوق بین الملل خصوصی، تابعیت، اقامتگاه و وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها می باشد. این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد و با تکیه بر مبانی عمیق نظری و طرح و بسط نظریه‌های حقوقی، و انطباق هر نظریه با نظام قوانین ایران، مجموعه‌ی کاملی از اطلاعات حقوقی در این رشته‌ی خاص را ارائه می دهد.