کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی شامل بیش از 1600 تست موضوعی و طبقه بندی شده از آزمون های حقوقی دوره های گذشته و همچنین سوالات تألیفی است.

در این کتاب سرفصل و طبقه بندی سوالات بر اساس فهرست قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می باشد و پس از اتمام مباحث اصلی آیین دادرسی مدنی، تست های قوانین مرتبط و متفرقه مانند قانون دیوان عدالت اداری و حمایت خانواده و غیره آورده شده است. در این کتاب، سوالات از سال 1379 به بعد و بر طبق قوانین جدید آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر رحمان عمروانی کتابی بسیار خوب برای آشنایی با سوالات این درس در آزمون های مختلف حقوقی و همچنین به جهت جمع بندی نیز می تواند مورد استفاده داوطلبان آزمونهای حقوقی قرار گیرد.

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی از چتر دانش