مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق تجارت 3 ربیعا اسکینی (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت 3 می باشد و به کلیه مباحث برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک می پردازد.