کتاب بیوشیمی بالینی هنری-دیویدسون (2017) ترجمه دکتر سالار بختیاری، دکتر علیرضا خوشدل، دکتر سعید نژاوند، حامد اصغری و دکتر جواد محمد نژاد از انتشارات اندیشه رفیع  یکی از کتب مرجع این رشته برای تدریس در دانشگاه می‌باشد؛ به طوری که تمامی رشته‌های بیوشیمی بالینی, علوم آزمایشگاهی, پاتولوژی, پزشکی, داروسازی و سایر رشته‌های علوم پزشکی و زیستی را پوشش می‌دهد.

کتاب حاضر با تاکید بر جنبه‌های مختلف علمی-عملی بیوشیمی بالینی، شیوه‌های نوینی جهت گزینش روش‌های مطلوب برای تشخیص بالینی، پیشبرد درمان، تفسیر و نظارت بر روند بالینی بیماری‌ها ارائه می‌دهد؛ در ویرایش جدید کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون تمامی ضعف‌ها و کم و کاستی‌های نسخه پیشین برطرف شده و مترجمان سعی نموده‌اند ایرادات نگارشی و ترجمه‌ای کتاب را مرتفع سازند. 

آشنایی با سرفصل‌های کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون

در نسخه جدید کتاب یک فصل به فصل‌های گذشته اضافه شده است. در این فصل که تحت عنوان “اساس شیمیایی آزمایشات آنالیت‌ها” است، سعی شده تا مطالب مفیدی از مبانی آزمایشات بیوشیمی بالینی ارائه شود تا دانشجویان درک بهتری از کتاب و اهداف این رشته به دست آورند.

برخی از سرفصل‌های کتاب عبارتند از:

 • ارزیابی عملکرد کلیه، آب، الکترولیت‌ها و تعادل اسید-باز
 • لیپیدها و دیس لیپوپروتئینمی
 • ارزیابی عملکرد کبد
 • سم شناسی و پایش دارو درمانی
 • پروتئین‌های اختصاصی
 • ویتامین‌ها و عناصر کمیاب
 • مارکرهای بیوشیمیایی متابولیسم استخوان
 • کربوهیدرات‌ها
 • آنزیم شناسی بالینی
 • تشخیص آزمایشگاهی اختلالات دستگاه گوارش و پانکراس
 • ارزیابی عملکرد اندوکرین
 • آسیب قلبی، تصلب شرائین وبیماری‌های ترومبوتیک
 • عملکرد تولید مثلی و بارداری
 • اساس شیمیایی برای آزمایشات آنالیت و تداخلات معمول