مارشال ریو (مولف کتاب) معتقد است که اگر شخصی می‌خواد مطلبی را به‌خوبی فرا بگیرد و از آن استفاده کند نیازمند این است که انگیزه لازم را داشته باشد. در کتاب انگیزش و هیجان اثر جان مارشال ریو با ترجمه فارسی یحیی سیدمحمدی از انتشارات ویرایش که تا به امروز ویرایش و چاپ‌های متعددی شده است به مسائل مختلفی از حوزه انگیزش که شامل نیازهای انسان، جنبه‌های شناختی انگیزش، هیجانات و بحث‌های کاربردی درباره انگیزش و هیجان می‌باشد پرداخته است. در این کتاب نظریه‌های انگیزشی بر اساس ماهیت‌شان دسته‌بندی شده است.