مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب اطلس جیبی آناتومی نتر (2019) ترجمه دکتر رضا شیرازی، دکتر زهرا غلامحسینی، دکتر محیا گرجی و زهره گلمحمدی از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب اطلس جیبی آناتومی نتر (2019), در حقیقت مجموعه فلش کارت های آناتومی نتر است که به صورت یک کتاب جیبی ارائه شده است و به مرور سریع و اجمالی مباحث می پردازد و حاوی تصاویر آناتومی به همراه توصیفات و نکات بالینی در صفحات جداگانه ای است. از دیگر ویژگی های مهم این کتاب شامل:

  • مرور سریع و اجمالی مباحث
  • امکان استفاده از اطلس در کلاس درس
  • مرور مباحث آناتومیک تدریس شده در انتها
  • مطالعه سریع و راحت آناتومی در خارج از فضای آموزشی