کتاب اطلس جراحی زولینجر (2016) ترجمه دکتر امیر فضعلی، دکتر نسرین عرفانیان شهابی و دکتر علی میر حسینی ده آبادی از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب اطلس جراحی زولینجر دارای ترجمه ای روان، علمی، بدون اشتباه و منطبق بر کتاب مرجع می باشد. این کتاب چکیده ای کامل از علم جراحی است. و استفاده از این کتاب در دوره رزیدنتی و همچنین پس از آن و در هنگام مواجهه با موارد خاص راهگشا و مفید خواهد بود.