از آنجایی که ایران یک کشور اسلامی است، اصول و قوانین آن طبق احکام اسلامی نوشته شده است. از این رو افرادی قصد شرکت در آزمون‌های وکالت را دارند باید بر مبحث اصول فقه اسلامی تسلط کافی را داشته باشند. درس اصول فقه یکی از مواد مهم مطالعاتی داوطلبان آزمون وکالت در رشته‌ی حقوق می‌باشد. داوطلبانی که قصد آماده سازی خود برای آزمون وکالت را دارند بعضا می‌توانند از کتاب اصول فقه ویژه ی آزمون وکالت دکتر محمد فرامرزی از انتشارات ارشد به عنوان منبع مطالعاتی استفاده کنند تا تسلط بیشتری بر درس داشته باشند.

بررسی کتاب اصول فقه آزمون وکالت محمد فرامرزی

اصول فقه از مباحث فراری است که خواننده تنها با یک برنامه‌ریزی مطالعاتی دقیق و مرور مکرر یک منبع می‌تواند به تسلط بر آن کافی برسد و به همین منظور متقاضیان با این سوال رو به رو می‌شوند که برای اصول فقه چه کتابی را بخوام که تمام این ویژگی ها را در بر داشته باشد.

کتاب اصول فقه محمد فرامرزی علاوه بر درسنامه‌های جامع یک برنامه‌ریزی کلی برای یادگیری بهتر را به متقاضیان آزمون‌های وکالت پیشنهاد می‌دهد تا در طول دو ماه بتوانند مطالب مورد نیاز خود را جمع بندی کنند و یک مرور کلی بر مطالب مهم داشته باشند. اصول فقه فرامرزی به انطباق مباحث اصول با مثال‌های قانونی می‌پردازد و با اعمال نظرات آزمون‌های حقوقی و کانون وکالت درک بهتری از مطالب درسی را برای خواننده به وجود می‌آورد، همچنین متقاضیان می‌توانند از خلاصه‌های نموداری در پایان هر مبحث به عنوان یک جمع بندی سریع در زمان کوتاه استفاده کنند.

سر فصل های کتاب اصول فقه استاد محمد فرامزی از انتشارات ارشد

 1. تاریخچه
 2. الفاظ
 3. اوامر
 4. نواهی
 5. منطوق و مفهوم
 6. عام وخاص
 7. مطلق و مقید
 8. ادله استنباط احکام
 9. اصول علمیه
 10. تعارض ادله
 11. اجتهاد و تقلید
 12. فهرست منابع و مآخذ