اغلب دانشجویان و حتی دانش آموختگان رشته حقوق با آیین فن وکالت آشنا نیستند. باید پذیرفت که وکالت یک فن مستقل و منحصربفرد است که یک قاضی یا وکیل باید از تمامی روش‌های اصولی و حرفه‌ای آن آگاه باشد. وجه اشتراک تمامی حقوقدانان آگاهی از علم حقوق و قوانین آن است. اما وجه تمایز آن ها در فن وکالت خلاصه می‌شود. کتاب اصول استنباط در فن وکالت نوشته مهدی آزادپور را باید جزو کتب کاربردی در ارائه فنون وکالت به ویژه استنباط قواعد و روش‌های دادرسی دانست.

بررسی کتاب اصول استنباط در فن وکالت مهدی آزادپور

کتاب فن وکالت مهدی آزادپور در بخش‌های مختلف به تشریح فنون وکالت پرداخته و به دانشجویان این توانایی را می‌دهد تا درباره آن‌ها به تفحص و تامل بپردازند. دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق می‌توانند با مطالعه این کتاب به راحتی فنون وکالت را استنباط کرده و از آن ها جهت دادرسی و دفاعیه استفاده کنند.

بیان قابل درک مولف و از همه مهمتر شیوایی نثر ایشان موجب شده تا حتی آن دسته از دانشجویانی که هنوز درک درستی از مباحث حقوقی ندارند با موضوعات و مباحث اشنا شوند. از بارزترین ویژگی‌های کتاب نیز می‌توان به منطبق بودن مباحث با نظم حقوقی کنونی اشاره کرد که مولف با شرح پیشرفته اصول فقه اعتبار کتاب را دو چندان کرده است.