کتاب اشخاص و اموال اثر دکتر صفایی جلد اول از انتشارات میزان را می‌توان یکی از شناخته‌شده‌ترین منابع برای مبحث اشخاص و اموال رشته حقوق دانست که در آزمون‌های وابسته به این رشته از اهمیت زیادی برخوردار است. کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی صفایی دارای امتیازات مختلفی است که سبب شده در بین دانشجویان حقوق به محبوبیت برسد و به‌عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی مورد استفاده قرار بگیرد.

مشخصات کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی نشر میزان

مبحث اشخاص و اموال را می‌توان جزو مباحث وسیع در رشته حقوق در نظر گرفت که به سبب اهمیتی که دارد موردتوجه اساتید و طراحان است؛ به همین سبب دانشجویان می‌بایست در این حوزه مطالعه کافی داشته باشند. کتاب حقوق مدنی دکتر صفایی ازجمله منابعی است که به سبب ویژگی‌های مناسبی که دارد همواره به‌عنوان یک رفرنس معتبر به دانشجویان این رشته معرفی می‌شود. کتاب حقوق مدنی اشخاص و اموال دکتر صفایی به‌خوبی به بیان مطالب پرداخته و توانسته موضوعات گسترده این مبحث را به‌خوبی پوشش دهد.

فهرست بندی کتاب اشخاص و اموال حسین صفایی

نکته قابل‌ملاحظه‌ای که در کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی از انتشارات میزان وجود دارد فهرست بندی دقیق آن است، به‌گونه‌ای که می‌توان به‌وسیله این فهرست بندی به جزئی‌ترین مطالب هم دسترسی داشت. این طبقه‌بندی دقیق نه‌تنها استفاده از این کتاب را ساده‌تر می‌کند بلکه به داوطلبان کمک کرده تا مطالب و موضوعات را به‌صورت دقیق‌تر و مناسب‌تری درک نمایند که این طبقه‌بندی به شرح ذیل است:

قسمت 1: اشخاص

  • شامل دو فصل و در رابطه با وجود ممیزات اشخاص ( شخص طبیعی و شخص حقوقی)
  • شامل دو فصل در رابطه با اهلیت و حجر (انواع محجورین و حدود حجر آنان – حمایت از محجورین)
  • در رابطه با قرابت (قرابت نسبی و قرابت سببی)

 قسمت 2: اموال

  • در رابطه با انواع اموال (اموال منقول و غیرمنقول و اموالی که مالک خاصی ندارند)
  • سه فصل در مورد حقوق مربوط به اموال ( مالکیت – حق انتفاع – حق ارتفاق)