کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی آتش نشانی و خدمات ایمنی شامل:

  • خلاصه مباحث دروس عمومی و تخصصی استخدامی آتش نشانی (آموزش دروس)
  • مباحث مربوط به آموزش کمک های اولیه
  • نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آتش نشانی با پاسخ های تشریحی