درس احتمالات و آمار کاربردی یکی از شاخه‌های بسیار مهم در علم روان‌شناسی بوده و تقریباً در اغلب دانشگاه‌های جهان به عنوان یک درس مهم تدریس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید رشته علوم تربیتی و روانشناسی دو گرایش جدایی‌ناپذیر از همه بوده و بیشتر کتاب‌هایی که در این دو رشته تألیف می‌شوند برای هر دو گرایش مورد استفاده قرار می‌گیرند. کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی اثر دکتر علی دلاور نشر رشد یکی از آن کتاب‌هایی است که در همین راستا نگاشته شده است.

معرفی کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی دکتر علی دلاور

کتاب حاضر با هدف توضیح و تفسیر معنا، ساخت، شرح مبانی و روش‌های آماری به رشته تحریر درآمده است. مؤلف در این کتاب سعی کرده تا ابتدا مفاهیم پایه، شاخص‌های مرکزی و آمار توصیفی را بیان کند و به دنبال آن مباحث اصلی در روانشناسی و علوم تربیتی را تشریح نماید.

مهم‌ترین مباحثی که در کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی مطرح شده‌اند عبارت‌اند از:

  • پارامترهای پراکندگی
  • چولگی
  • کشیدگی احتمال
  • متغیرهای تصادفی گسسته
  • توزیع پیوسته و تصمیم‌گیری

ویژگی‌های کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی دکتر دلاور

دانشجویان پس از مطالعه مباحث فوق درک جامعی از چگونگی تجزیه و تحلیل آماری به دست آورده و با شیوه‌های مختلفی که، بیشترین کاربرد را در علوم انسانی دارند،  آشنا می‌شوند.

از طرفی دانشجویانی که پایه نسبتاً ضعیفی در ریاضی دارند، می‌توانند با خرید کتاب احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور ، با روش‌های اساسی آمار و کاربرد آن‌ها آشنا شوند. مؤلف برای سادگی بیشتر و رفع پیچیدگی‌های مباحث ریاضی اقدام به حذف مبنای ریاضی فرمول‌ها کرده است.