آیین دادرسی کیفری به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که به منظور کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب جرم، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی به جرم، اجرای آرای قضائی، اعتراض به رای صادره و … وضع شده است.  این قانون در سال 1392 آخرین اصلاحات را به خود دیده و تاکنون قانون جدیدی به آن اضافه نشده است؛ از این رو، لزوم تالیف کتابی که قوانین اخیرالتصویب را مورد بررسی قرار دهد ضروری بوده تا به عنوان منبعی معتبر راهگشای استفاده دانشجویان و حقوق دانان جوان باشد. از همین رو، کتاب آیین دادرسی کیفری اثر دکتر علی خالقی از انتشارات شهر دانش در 2 جلد تدوین گشته و با استناد به اصلاحات اخیر و بهره مندی از نظریات حقوقدانان برجسته به تشریح مباحث پرداخته است.

معرفی کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی جلد اول

مولف در جلد اول کتاب با نثری شیوا و روان مباحث قانون را تشریح نموده و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قوانین کیفری تمامی الحاقات و مباحث کتاب را به روز رسانی کرده است. داوطلبان مقطع کارشناسی با مطالعه این کتاب می توانند خود را مهیای آزمون های حقوقی در مقاطع بالاتر کنند و درس آیین دادرسی کیفری 1 را با نمره‌ای عالی بگذرانند.

جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی به سرفصل های تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی می پردازد.