کتاب آناتومی پایه گری در جلد دوم که مختص اندام می‌باشد با بیانی مناسب و تصاویری ساده و در عین حال کاربردی به ارائه خلاصه مباحث و نکات اصلی کتاب آناتومی گری اندام برای دانشجویان می‌پردازد. در این کتاب علاوه بر مباحث آناتومی، به مباحث بالینی و رادیولوژیک مربوط به ساختارهای آناتومیکی اندام نیز ارائه شده است.

تألیف این کتاب را ریچارد درک، وین وگل، آدام میچل انجام داده‌اند و ترجمه فارسی آن‌را احسان گلچینی، جواد مهاجر انصاری، دکتر رضا احدی، دکتر محبوبه موسوی، پدرام شفاعت برعهده داشته‌اند.

ویژگی های مهم این کتاب:

  • پوشش دهی تمامی مطالب مهم بخش اندام از کتاب آناتومی گری برای دانشجویان
  • استفاده از تصاویر فوق العاده و با کیفیت جهت درک بهتر مفاهیم
  • عدم نیاز دانشجو به استفاده از اطلس های دیگر
  • منبعی کامل و مختصر برای واحدهای درسی آناتومی و آزمون علوم پایه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی