کتاب آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی) اثر دکتر مرتضی پیری از انتشارت پوران پژوهش شامل درسنامه بسیار جامع و کامل آسیب شناسی روانی در چندین فصل بهمراه نکات مهم کلیدی به صورت طبقه بندی شده و در انتهای هر فصل تست های کنکور همراه با پاسخ آن ارائه شده است. این کتاب به طور کامل مباحث مربوط به سوالات آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری درس آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی) را پوشش می دهد.