مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب آزمایشگاه بالینی هنری-دیویدسون (2017) ترجمه دکتر امین رضوانی همدانی، حامد اصغری و دکتر جواد محمد نژاد از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب آزمایشگاه بالینی هنری_دیویدسون (2017), ترجمه سیزده فصل اول کتاب هنری دیویدسون 2017 – تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی بالینی است. و مباحث مدیریتی و مسائل مربوط به پیش از آنالیز، آنالیز و پس از آنالیز و همچنین اصول دستگاه ها و مبحث بسیار مهم کنترل کیفی آزمایشگاه و دیگر مباحث انفورماتیک و مدیریت مالی و بیوتروریسم در آزمایشگاه به تفصیل شرح داده شده است.