منابع دکتری شهرسازی (مهمترین منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. سیر اندیشه ها در شهرسازی / جهانشاه پاکزاد / جلدهای ۱ و ۲ و ۳ / انتشارات شهرهای جدید
 2. تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی / جهانشاه پاکزاد / نشر آزمان شهر
 3. آیین شهرسازی پایدار / کوین کریزک و جو پاور / ترجمه مصطفی بهزادفر / انتشارات مهر ایمان
 4. زیرساخت های شهری: آبرسانی و فاضلاب؛ جلد اول / مصطفی بهزادفر / انتشارات شهیدی
 5. مراکز شهری؛ از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری / دکتر بهزادفر – دکتر شکیبامنش – دکتر قربانیان / انتشارات طحان / ۱۳۹۳
 6. سوالات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری / شهرام جنگجو / انتشارات پردازش
 7. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری / شهرام جنگجو / جلدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ / انتشارات پردازش
 8. آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی / سای پامیر؛ ترجمه: مصطفی بهزادفر و امیر شکیبامنش / تهران: انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ایران
 9. لزوم توجه به بحث منظر شهری تهران / مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران
 10. سوالات دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد با پاسخ های تشریحی / نشر پردازش
 11. سوالات دکتری شهرسازی دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / مهندس مونا کریمی؛ مهندس مجتبی آراسته / نشر پردازش
 12. رویکردی به سوی طراحی شهری / ماریون – رابرتز – کلارا گرید؛ ترجمه: مصطفی عباس زادگان و راضیه رضازاده / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
 13. محیط های پاسخ داده / یان بنتلی و همکاران / ترجمه: مصطفی بهزادفر / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
 14. کاربری اراضی شهری / کرامت اله زیاری / انتشارات دانشگاه تهران
 15. شهر و محیط زیست / کریستوفر جی بون و علی مدرس / ترجمه: منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
 16. تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا دوران قاجار / جهانشاه پاکزاد / نشر آرمان شهر
 17. طرح ها و برنامه های شهرسازی / مصطفی بهزادفر / موسسه نشر شهر
 18. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری / جهانشاه پاکزاد / انتشارات شهیدی
 19. تئوری شکل شهر / کوین لینچ / ترجمه: مزینی / انتشارات دانشگاه تهران
 20. برنامه ریزی شهرهای جدید / کرامت اله زیاری / انتشارات سمت
 21. شهرسازی از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن / واتسلاف استروفسکی / ترجمه: لادن اعتضادی / مرکز نشر دانشگاهی /
 22. فرآیند طراحی شهری / حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
 23. آمار و احتمال / محسن طولانی / انتشارات پارسه
 24. آمار و احتمال و کاربرد آن در اقتصاد / هادی رنجبران / ناشر نور علم، اثبات
 25. هویت شهر؛ نگاهی به هویت شهر تهران / مصطفی بهزادفر / موسسه نشر شهر
 26. مقالات محمد نقی زاده، ۱۳۸۹
 27. تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر / حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
 28. کتاب سبز شهرداری ها؛ جلد اول / احمد سعیدنیا / انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
 29. برنامه ریزی شهری و منطقه ای / پیتر هال / ترجمه: جلال تبریزی / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران
 30. خدمات شرح خدمات طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری ها / محمود عبدی، مرتضی احمدی
 31. اصول و روشهای برنامه ریزی شهری / حسن حکمت نیا / ابوالفضل قنبری
 32. نگاهی به سیر تطور قانونی شهرهای جدید / احمدرضا عقیقی
 33. مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی / محمود شریعت / مسعود منوری
 34. بعد پنهان / ادوارد. تی هال / ترجمه: منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
 35. شهرسازی؛ واقعیات و تخیلات / فرانسواز شوای / ترجمه سید محسن حبیبی / انتشارات دانشگاه تهران
 36. فضاهای عمومی و خصوصی شهری / مدنی پور / ترجمه: دکتر فرشاد نوریان / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 37. از شار تا شهر / محسن حبیبی / انتشارات دانشگاه تهران
 38. منشور نوشهرگرایی / رندل ارندت و دیگران / ترجمه: علیرضا دانش و رضا بصیری مژدهی / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 39. اکولوژی عمومی / محمدرضا اردکانی / انتشارات دانشگاه تهران

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری شهرسازی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری شهرسازی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.