منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه هنر » منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

منابع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

 1. آژند و آمود، بزرگمهری
 2. آشنایی با معماری اسلامی ایران، پیرنیا
 3. اقلیم و معماری، توسلی
 4. انگلیسی برای دانشجویان معماری، انتشارات سمت
 5. ایران پیش از تاریخ، شهمیرزادی
 6. باززنده سازی شهرها و بناهای تاریخی، دکتر فلامکی
 7. پایدار کردن سازه های آجری، جوزپه چینی
 8. تاریخ شکل گیری شهر (ایران و غرب)، دکتر فلامکی
 9. جزوه آسیب شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 10. جزوه آسیب شناسی، دکتر خوشنویس
 11. جروه سازه های سنتی، دکتر تهرانی
 12. جزوه مبانی نظری، رضازاده
 13. جزوه مبانی نظری، دکتر خوشنویس
 14. جزوه مبانی نظری، دکتر حناچی
 15. حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستانی
 16. دوازده درس مرمت، محب علی
 17. رطوبت، ماساری
 18. زبان عمومی
 19. سبک شناسی، پیرنیا
 20. سیری در تجارت جهانی مرمت شهری، دکتر فلامکی
 21. علل فرسودگی بناهای سنگی، رسول وطن دوست
 22. فرهنگ تصویری معماری، محمد احمدی نژاد، نشر خاک
 23. فرهنگ مهرازی ایران
 24. کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری، توسلی
 25. مجلات آبادی، شماره های ۴۵ و ۴۹ و ۵۱ و ۵۲
 26. مجله اثر، شماره های ۲۰ و ۲۴
 27. مجلات معماری و فرهنگ، شماره های ۱ و ۲ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹
 28. مجلاف هفت شهر، شماره های ۳ و ۴ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳
 29. مجموعه کتابهای کنگره بم، هر سه دوره، ۱۵ جلد
 30. مرمت شهری، سید محسن حبیبی
 31. معماری اسلامی، هیلن براند
 32. معماری جهان، زارعی
 33. معماری مسکن، غلامحسین معماریان
 34. مقاله حفاظت بناهای سنگی، رسول وطن دوست
 35. مقاله پیشکسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند، مینا معرفت
 36. منشور آتن، دکتر فلامکی
 37. مواد و مصالح، احمد حامی
 38. نیارش سازه های تاقی، غلامحسین معماریان
 39. روش های جدید مرمت و نگهداری امول فرهنگی، ژوزف ریدرر
 40. جزوه معماری اسلامیف دکتر رنجبر
 41. معماری ایران، آرتور پوپ
 42. ابنیه سنتی، قبادیان
 43. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، فاطمه دروار، علی سیاحیان، علی هدیه لو، نشر پردازش
 44. از سار تا شهر، سید محسن حبیبی
 45. راهنمای مدیریت برای محوطه های میراث جهانی، دکتر حناچی
 46. بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان، دکتر حناچی
 47. مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه هاو معاهدات میراث فرهنگی کشور، دفتر امور حقوق و بین المللی
توسط |1394-12-2 18:58:27 +03:30بهمن 22ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه هنر|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن