منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه زمین شناسی » منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

زبان تخصصی

 1. زبان تخصصی، انتشارات پیام نور

چینه شناسی

 1. دکتر خسرو تهرانی، چینه شناسی، انتشارات دانشگاه تهران
 2. دکتر خسرو تهرانی، چینه نگاری، انتشارات دانشگاه تهران
 3. دکتر شمیرانی، چینه شناسی، انتشارات شهید بهشتی
 4. دکتر وزیری مقدم، دکتر طاهری و دکتر کیمیاگری، اصول چینه نگاری، انتشارات دانشگاه اصفهان

رسوب شناسی

 1. دکتر موسی حرمی، رسوب شناسی، انتشارات آستان قدس
 2. دکتر احمد معتمد، رسوب شناسی (دو جلدی)، انتشارات دانشگاه تهران

زمین شناسی نفت

 1. دکتر افشار حرب، زمین شناسی نفت، انتشارات پیام نور
 2. دکتر محمدرضا رضایی، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی
 3. دکتر فریدون سحابی، زمین شناسی نفت، انتشارات دانشگاه تهران
 4. دکتر علی صیرفیان، زمین شناسی نفت
 5. دکتر سلبی (ترجمه مدبری)، زمین شناسی نفت انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

زمین شناسی ایران

 1. دکتر علی درویش زاده، زمین شناسی ایران، نشر دانش امروز
 2. دکتر علی درویش زاده، زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم
 3. دکتر خسرو تهرانی، زمین شناسی ایران، انتشارات پیام نور

زمین شناسی ساختمانی

 1. دکتر الیاسی، زمین شناسی ساختمانی، جزوه درسی دانشگاه تهران
 2. دکتر پورکرمانی، زمین شناسی ساختمانی، انتشارات علوی
 3. دکتر پورکرمانی و دکتر آرین، زمین شناسی ساختمانی کاربردی، انتشارات یکان
 4. دکتر پورکرمانی و دکتر احمد ادیب، زمین شناسی ساختمانی، انتشارات پیام نور
 5. دکتر مدنی، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، انتشارات جهاد دانشگاهی
توسط |1394-11-28 00:20:04 +03:30بهمن 28ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه زمین شناسی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن