منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه تاریخ » منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ ایران دوره اسلامی به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر اصغر فروغی ابری / تاریخ غوریان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 2. دکتر عباسقلی غفاری فرد؛ دکتر عبدالحسین نوایی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 3. دکتر حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / چاپ پنجم / ۱۳۸۹
 4. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 5. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / از پیدایش تا فروپاشی: غزنویان / چاپ چهارم / ۱۳۹۰
 6. دکتر پروین ترکمنی آذر / در گستره تاریخ ایران (حکومت های محلی، دیلمیان، آل بویه و آل زیار) / چاپ سوم / ۱۳۸۹
 7. دکتر ملیحه ستارزاده / سلجوقیان (۴۳۱-۵۹۰ ق) / چاپ پنجم / ۱۳۸۹
 8. دکتر امیر اکبری / تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام تاریخ / چاپ اول / ۱۳۸۴
 9. دکتر الهیار خلعتبری؛ محبوبه شرفی / تاریخ خوارزمشاهیان / چاپ هفتم / ۱۳۸۶
 10. دکتر عبدالحسین نوایی / روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 11. دکتر رضا شعبانی / تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دوره های زندیه و افشاریه / چاپ نهم / ۱۳۸۹
 12. دکتر شیرین بیانی / حکومت ایلخانی در ایران و مغولان / چاپ هشتم / ۱۳۸۹
 13. پروین ترکمنی آذز / گزیده توصیفی ایران دوره اسلامی کتابشناسی (دوره قاجاریه تا پایان) / چاپ سوم / ۱۳۸۸
 14. علی اصغر فقیهی / تاریخ آل بویه / چاپ هفتم / ۱۳۸۹
 15. پروین ترکمنی آذر / دکتر صالح پرگاری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 16. یرواند آبراهامیان / ایران بین دو انقلاب / ترجمه: کاظم فیروزمند؛ حسن شمس آوری و محسن مدیرشانه چی / تهران: نشر مرکز / چاپ دوم / ۱۳۷۸
 17. برتولد اشپولر / تاریخ مغول در ایران / ترجمه: محمود میرآفتاب / تهران: انتشارات علمی و فرهنگی / چاپ سوم / ۱۳۶۸
 18. برتولد اشپولر / تاریخ نگاری در ایران / ترجمه: یعقوب آژند / تهران: انتشارات گسترده / ۱۳۸۰
 19. شیرین بیانی / مغولان و حکومت ایلخانی در ایران / تهران: انتشارات سمت / چاپ پنجم / ۱۳۸۶
 20. فؤاد پورآرین / انقلاب فراموش شده (دولت های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش) / تهران: نشر چاپار / ۱۳۸۵
 21. حسن پیرنیا؛ عباس اقبال آشتیانی / تاریخ ایران / ناشر: کتابفروشی خیام / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 22. عبدالحسین زرین کوب / تاریخ ایران بعد از اسلام / تهران: انتشارات امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 23. عبدالحسین زرین کوب / تاریخ مردم ایران / تهران: انتشارات امیرکبیر / ۱۳۶۸
 24. راجر سیوری / ایران عصر صفوی / ترجمه: کامبیز عزیزی / تهران: نشر مرکز / ۱۳۷۸
 25. علی اصغر شمیم / ایران در دوره سلطنت قاجار / تهران: انتشارات زریاب / ۱۳۷۹
 26. ابوالقاسم فروزانی / غزنویان از پیدایش تا فروپاشی / تهران: انتشارات سمت / ۱۳۸۴
 27. حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / تهران: انتشارات سمت / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 28. حسین میرجعفری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان / انتشارات دانشگاه اصفهان / ۱۳۷۵
 29. عبدالحسین نوایی / ایران و جهان (از مغول تا قاجاریه) / مؤسسه نشر هما / ۱۳۶۴
 30. پژوهشی از دانشگاه کمبریج / تاریخ ایران (جلد ۴) / ترجمه حسن انوشه / تهران: نشر امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۸۵
 31. پژوهشی از دانشگاه کمبریج / تاریخ ایران دوره صفویان / ترجمه: یعقوب آژند / انتشارات جامی / ۱۳۸۰
 32. نرم افزار جامع و هوشمند تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
توسط |1394-11-29 20:27:36 +03:30بهمن 29ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه تاریخ|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن