منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی » منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

 1. جزوه میوه های ریز – دکتر علی عبادی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 2. جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری – دکتر علی عبادی و دکتر زمانی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 3. جزوه میوه های مناطق معتدله – دکتر راحمی  – دانشگاه شیراز
 4. جزوه میوه های مناطق معتدله – دکتر وحدتی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
 5. میوه کاری – دکتر جلیل مرندی – انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه
 6. مبانی خاک شناسی – دکتر شهلا محمودی – انتشارات دانشگاه تهران
 7. گیاهان آوندی – دکتر شریعت پناهی و دکتر لسانی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 8. ازدیاد نباتات – دکتر مرتضی خشخوی – انتشارات دانشگاه شیراز
 9. جزوه ازدیاد نباتات – دکتر زمانی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 10. نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد باغبانی، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 11. فیزیولوژی پس از برداشت – دکتر راحمی – انتشارات دانشگاه شیرازی
 12. جزوه سبزی کاری – دکتر کاشی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 13. جزوه سبزی کاری – دکتر محمود لطفی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
 14. جزوه سبزی کاری – دکتر حسن دخت – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 15. جزوه سبزی کاری – دکتر دلشاد – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 16. جزوه گلکاری – دکتر صالحی – دانشگاه شیراز
 17. گل کاری علمی و عملی – دکتر کافی – اتشارات گلبن
 18. مبانی گیاهان دارویی – فتاحی – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 19. تولید و فراوری گیاهان دارویی – دکتر امید بیگی – انتشارات به نشر
توسط |1394-12-2 19:11:27 +03:30بهمن 22ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن