1. آلودگی محیط زیست؛ هوا، آب، خاک، صوت / مینو دبیری / نشر اتحاد
 2. آلودگی محیط زیست؛ آب، خاک، هوا / مجید افیونی، مجید عرفان منش / نشر ارکان
 3. اکولوژی / محمدرضا اردکانی / دانشگاه تهران، موسسه نشر و چاپ
 4. مقدمه ای بر اکولوژی رفتار / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده / نشر جهاد دانشگاهی، دانشگاه مشهد
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد محیط زیست / سیما ببرگیر / نشر پردازش
 6. مبانی محیط زیست / کنت وات / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده / دانشگاه تهران
 7. بوم شناسی و مدیریت حیات وحش / گریم کالی، رونالدانتریکن آنتونی، کلایرسین / ترجمه منصور مصدامی / نشر آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا
 8. شالوده آمایش سرزمین / مجید مخدوم / انتشارات دانشگاه تهران
 9. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی “GIS” / مجید مخدوم، عبدالرضا مخدوم، علی اصغر درویش صفت، هورفر جعفرزاده / انتشارات دانشگاه تهران
 10. طرح ریزی پارک های ملی (پارک داری) / هنریک مجنونیان / انتشارات معارفان حفاظت محیط زیست
 11. راهنمای صحرایی پستان داران / هوشنگ ضیائی / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 12. پرنده شناسی / جمشید منصوری / انتشارات دانشگاه آزاد تنکابن
 13. زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست / جعفر نوری / انتشارات دانشگاه آزاد
 14. جزوه درسی پرنده شناسی / مهندسی خلیلی پور / دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر
 15. جزوه درسی آمایش سرزمین دکتر حسینی / دانشگاه تربیت مدرس، پردیس نور
 16. نرم افزار آزمون ساز تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد محیط زیست / نوآوران نشر الکترونیک پارسه