منابع کارشناسی ارشد کارگردانی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش سال 97:

 1. آناتومی ساختار درام / نصراله قادری / کتاب نیستان
 2. به سوی تئاتر بی چیز / یرژی گروتوفسکی / نشر قطره
 3. پیشروان تئاتر اروپا / ناصر حسینی مهر / نشر قطره
 4. تاریخ تئاتر جهان / اسکار براکت / انتشارات مروارید
 5. شرح جامع کارگردانی / مینا حسین نژاد قندی / انتشارات ارشد

 6. زبان عمومی و تخصصی سینما و هنرهای نمایشی

 7. شرح جامع دانستنی های هنری

 8. شرح جامع دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش

 9. مجموعه سوالات ارشد کارگردانی دوره های گذشته با پاسخ های کاملا تشریحی

 10. تئاتر تجربی / جیمز روز آونز / انتشارات سروش
 11. تئاتر، جزیره کوچک آزادی / ناصر حسینی مهر
 12. تئاتر و کارگردانی / ترجمه مهشید نونهالی / نشر قطره
 13. تئاتر و مسائل اساسی آن / میشل ویینی / انتشارات سمت
 14. نئاتر و همزادش / یرژی گروتوفسکی / نشر قطره
 15. شناخت عوامل نمایش / ابراهیم مکی / انتشارات سروش