• شامل سوالات ارشد دوره های گذشته تا آخرین دوره
  • پاسخ های کاملا تشریحی و مفهومی برای سوالات
  • ارائه نکات آموزشی در پاسخ های تشریحی
  •  منبعی جامع برای مطالعه اصل سوالات بهمراه نکات مهم سوالات ارشد حقوق خصوصی دوره های گذشته