دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)