دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق در سال ۱۳۹۹ با تعداد 310 سوال با مدت زمان پاسخگویی 120 دقیقه و در 17 ماده امتحانی با مشخصات جدول زیر جهت دانلود کاربران گرامی سایت تحصیلات تکمیلی در این قسمت قرار گرفته است.

سوالات ارشد حقوق 99, کلید سوالات کنکور ارشد حقوق 99

👈 دانلود سوالات کنکور ارشد حقوق 99

👈 دانلود کلید سوالات ارشد حقوق 99

👈 دانلود سوالات متون حقوق به زبان فرانسه

👈 دانلود کلید سوالات متون حقوق به زبان فرانسه

سوالات متداول

🔘 آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399 دارای چه تعداد سوال بوده و مدت زمان پاسخگویی به سوالات چقدر بوده است؟

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق در سال ۱۳۹۹ با تعداد 310 سوال و با مدت زمان پاسخگویی 120 دقیقه در 17 ماده امتحانی با مشخصات جدول موجود در متن مقاله جهت دانلود کاربران گرامی سایت تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است.

🔘 کلید سوالات کنکور ارشد حقوق 99 توسط کدام مرجع ارائه شده است؟

پاسخنامه کلیدی ارائه شده در این صفحه توسط سازمان سنجش ارائه شده و اولین مرتبه توسط این سازمان منتشر شده است. صرفا جهت سهولت دسترسی کاربران سایت تحصیلات تکمیلی، این کلیدها در متن مقاله بازنشر شده است.