در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ مدیریت جهانگردی (کد 1125) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

 
شامل گرایش های:
  1. بازاریابی جهانگردی
  2. برنامه ریزی توسعه جهانگردی

شامل دروس:

  1. زبان تخصصی
  2. برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی
  3. روش های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی)
  4. مدیریت بازاریابی (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، بازاریابی و مدیریت بازار)
  5. علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مردم شناسی، فرهنگ عامه)
  6. تاریخ و جغرافیا (تاریخ و فرهنگ ایران، هنر معماری ایران، باستان شناسی، نقشه خوانی، جغرافیای جهانگردی و جغرافیای جهانگردی ایران)