دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مهندسی دریا سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری مهندسی دریا 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری مهندسی دریا 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه فنی مهندسی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه فنی مهندسی)