دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)