دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)