دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری دینامیک، کنترل و ارتعاشات 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری دینامیک، کنترل و ارتعاشات 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه فنی مهندسی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه فنی مهندسی)