دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری تکنولوژی آموزشی 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری تکنولوژی آموزشی 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)