در این قسمت می توانید دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ رشته علوم ارتباطات اجتماعی (کد 1138) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 علوم ارتباطات اجتماعی شامل 235 تست از دروس زبان عمومی و تخصصی – مبانی کلی ارتباط جمعی (شناخت وسایل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط اجتماعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات اجتماعی و آثار اجتماعی ارتباطات) – اصول روزنامه نگاری (خبرنویسی، گزارش خبری و شیوه نگارش فارسی) – تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر – نظریه های ارتباطات – مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه – کاربرد آمار و روش تحقیق – دانش مدیریت – زبان فارسی – اخلاق و معارف اسلامیزیر می باشد در تمامی گرایش های زیر می باشد:

  1. علوم ارتباطات اجتماعی
  2. مدیریت رسانه
  3. روزنامه نگاری
  4. ارتباطات اجتماعی
  5. ارتباطات
  6. مطالعات فرهنگی و رسانه
  7. دین و رسانه