در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ زیست شناسی سلولی مولکولی (کد 1206) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته زیست شناسی سلولی مولکولی شامل 210 تست در دروس 1. زبان عمومی و تخصصی 2. مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل) 3. ژنتیک 4. بیوشیمی 5. سلولی و مولکولی 6. میکروبیولوژی 7. مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی 8. بیوفیزیک 9. مجموعه زیست شناسی دریا (پلانکتون شناسی، کفزیان، بوم شناسی، فیزیولوژی آبزیان) و در گرایش های زیر می باشد:

  1. زیست شناسی سلولی و مولکولی
  2. ژنتیک
  3. میکروبیولوژی
  4. بیوشیمی
  5. بیوفیزیک
  6. زیست فناوری
  7. ریز زیست فناوری
  8. آموزش زیست شناسی
  9. نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)